fortrinaltdinfo@fortrinaltd.com
Belépés a WebIrodába »

Működési Szabályzat

Fortrina regisztráció (Meghívó), vásárlások, kedvezmények,
karrierrendszer, jutalékok és bónuszok.

Érvényes 2015. október 17-től.


Ez a melléklet elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori érvényes Fortrina Vásárlói Közösség Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF)


Fortrina – Rendszerbe történő regisztráció (Meghívó)

A Fortrina - Rendszerben a regisztráció kizárólag meghívás útján lehetséges.
Regisztrációnál hozzájárul Vásárló, hogy e-mail címe a szponzorlistán a Web Irodában, tehát a belső oldalon látható.

Regisztrációnál választható:

1. Vásárló
2. Partner (üzlet, nagyker, szolgáltatás)
3. Alapítvány, egyesület, önkormányzat, intézmény

Vásárló regisztráció után a Partnernél történő vásárláshoz kötötten kapja a meghívókat.

200 € elköltése után 1 db, majd
165 € elköltése után 1 db, majd
135 € elköltése után 1 db, majd
100 € elköltése után 1 db, végül minden,
65 € elköltése után 1 db meghívót kap.

Vásárló azonnali 5 db meghívóhoz első alkalommal, egy I. osztályos Pozíció megszerzésével juthat. Ezen felül, minden újabb foglaló befizetése további meghívót eredményez számára, mely a kapott egység értékével megegyező. (Pl.: 1 db. I. osztály 1 egység + 1 db II. osztály 2 egység, tehát 3 Meghívót kap vásárló) A vásárlásokból kialakult Pozíciók után Meghívó nem jár, hiszen azt eleve megkapja Vásárló a fenti leírás szerint.
Amennyiben Vásárló valamilyen vállalkozási formában vagy intézményként regisztrál, úgy regisztráció után közvetlenül 10 db ingyenes meghívót kap. A további meghívók megszerzése azonban aktivitáshoz, azaz Partnernél történő vásárláshoz kötött.

400 € elköltése után 1 db, majd
330 € elköltése után 1 db, majd
270 € elköltése után 1 db, majd
200 € elköltése után 1 db, végül minden,
135 € elköltése után 1 db meghívót kap.

A meghívók érvényessége: keletkezéstől számított 30 nap.

Regisztrációs szám:
Regisztrációs űrlap helyes kitöltése után Vásárló megkapja regisztrációs számát, mely az adott ország jelét és az országban regisztrált vásárlók számát tartalmazza. (pl.: H123456 vagy D012345)


Fortrina Online-és Partneri Utalvány megrendelése és az azzal való fizetés

Vásárlónak a Fortrina - Weboldalon, a személyes Web Irodájában elérhető formanyomtatványt kell kitöltenie és ott szerződéses ajánlatot szükséges elfogadnia abból a célból, hogy Fortrina Online-utalványt rendeljen és annak teljes összegét, vagy annak részértékét fizesse ki, azaz foglalózza azt le.

Az utalvány teljes értékének a kiegyenlítéséhez, vagy a már előre lefoglalózott utalványok esetén, a foglalónak a teljes utalványértékre történő kiegészítéséhez, Vásárlónak előre át kell utalni, vagy be kell fizetnie a Fortrina számlájára az ezekhez szükséges összeget, amennyiben az nem áll a rendelkezésére a Jutalék-, Vásárlói-, vagy a Pénztárca számláján.
Az átutalás, vagy befizetés során Vásárló a vásárlói azonosítóját köteles feltüntetni a közlemény rovatban a beazonosíthatóság érdekében. Az átutalt, beazonosított és jóváhagyott összeg a Vásárló Pénztárca számláján jelenik meg. Amennyiben Vásárló fenti számláin nem áll a rendelkezésére az igényelt utalvány értékének megfelelő összeg, abban az esetben a Rendszer nem engedi az Online utalvány megrendelését.
Az utalványigénylő online formanyomtatványon és a szerződésen a Partner egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (Partneri üzlet azonosító), illetve egyéb, az igényelendő utalványra és annak értékére vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Vásárló a szerződés megkötésével egyidejűleg, tudja kiegyenlíteni a fenti számláiról az utalványhoz szükséges összeget.
Ezt követően a Web Irodájából, a Letöltések - Utalványok menüpontból töltheti le az utalvány másodpéldányát. Az utalvány másodpéldányának kinyomtatása után és az alábbiak figyelembe vételével szerezhet be árut, vagy vehet igénybe szolgáltatást a kiválasztott Partnernél.
Miután Vásárló az utalvány megrendelést, így a szerződéses ajánlatot a Fortrina felé elküldte, ezzel egyidejűleg a fenti (teljes értékű) fizetést teljesítette és ezek a Fortrina Rendszerben könyvelésre kerültek, a Partner az utalványról másolatot kap.
A Partneri utalványok esetében a Fortrina a Partner felé megrendelést küld a Partneri-utalványokról.
A Fortrina az utalvány értékének a jutalékkal csökkentett részét az utalvány kiállítását követő három banki napon belül vagy azt követően, hogy a Partneri-utalvány a Fortrina -hoz megérkezett átutalja a Partnernek, ettől eltérően a Partneri Szerződésben feltüntetett időközönként történik meg az utalás. Az utalvány megrendelésekor és teljes értékének kiegyenlítésekor az ÁSZF és ezen mellékletének szabályai szerint jutalékok, visszatérítések és árengedmények kerülnek jóváírásra Vásárló és Ajánlói javára.
Vásárló ezen jogcselekmények és a Fortrina jóváhagyása után, postai úton kapja kézhez megrendelt Partneri-utalványát.
Az utalvány megrendelésekor és részértékének (foglalójának) kiegyenlítésekor az ÁSZF és ezen mellékletének szabályai szerint árengedmény kerül jóváírásra Vásárló Takarékszámláján, majd ebből Pozíciót kap, amely különböző jutalékokat generálhat a részére és Ajánlói részére.
A fenti okok miatt Vásárló az utalvány megrendelésnek, a szerződéskötésnek a Fortrina felé való elküldése és az utalvány összegének a kifizetése után a megrendeléstől nem állhat el, azt nem sztornírozhatja, mindazonáltal, ha az utalványt csak lefoglalózta, akkor a maradványérték fizetésekor még módosíthatja a Partner személyét és az utalványt részletekben is igényelheti az ÁSZF ide vonatkozó pontjai szabályozásának megfelelően.
A fenti számlák egyenlegei megtekinthetők Vásárló személyes Web Irodájában, a „Vásárlói számla", a „Jutalékszámla", a „Pénztárca számla" és a „Takarék-számla" menüpontok alatt.
Partner a Fortrina Web Irodájában érvényteleníti az utalványt, a „Partneri utalványok" menüpontban. A
Fortrina - Rendszerben kiállított és a vásárlói Web Irodában megrendelt Online-utalványok minimum 5.000 Ft azaz Ötezer Forint értékben rendelhetőek.
A Fortrina Web Irodában megrendelt Online-és Partneri utalványok beváltása során, Partner nem tud készpénzt visszaadni az utalványból, azért javasolt annak értékét pontosan a vásárolni kívánt termék, vagy szolgáltatás értékéhez igazítani!
A Fortrina Online-és Partneri utalványok kizárólag a rajtuk feltüntetett és a Vásárló által előzetesen kiválasztott Fortrina Partner üzletében használhatóak fel vásárlásokra, szolgáltatások igénybevételére.
Az utalványok készpénzre történő beváltása nem megengedett!
Az utalványok bármely módon történő hamisítása büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, ezért (is) tilos!


A Fortrina Rendszer működése

Vásárlónak a Fortrina Osztályban (I. II. III.) Pozíció megszerzésére van lehetősége, amennyiben a Takarék-számla egyenlege ezt lehetővé teszi.

Amennyiben Vásárló a vásárlása során nagyobb összegű árengedményre tesz szert, úgy a kialakult Pozíciók az I. osztálytól kerülnek elhelyezésre. (Pl.: 610 € árengedmény az alábbi módon képez Pozíciókat: I. osztály, - 20 € - II. osztály, - 60 € – III. osztály, - 180 € – I. osztály, - 20 € – II. osztály, - 60 € – III. osztály, - 180 € – I. osztály, - 20 € – II. osztály, - 60 € marad a Takarék számlán 10 €.)

Vásárló szabadon eldöntheti, hogy az első három Osztályból melyik Fortrina - Osztályban kíván Pozíciót szerezni az utalvány foglalózása során, ezért a döntése szerinti Osztályhoz tartozó utalvány foglaló értéket kell kiválasztania.

Az egyes Pozíciók kizárólag a saját Osztályuknak megfelelő Pozíciók közé helyezhetőek el, másik Osztályba nem.
Az egyes Fortrina - Osztályokban lévő Pozíciók külön-külön alkotnak önálló, egymástól független bináris fát a Fortrina - Rendszerben.

Vásárló a IV. V. és VI. Osztályokba az előző osztályokból lévő Pozíciók feltöltésével kerülhet át, azaz Bónusz Pozíciókkal. Tehát a IV. V. és VI. Osztályokba foglalózásra (befizetésre), vagy a Takarék számlán összegyűlt összegből nincs addig lehetőség, míg egy Fortrina Bónusz - Pozícióval be nem kerül a Vásárló.

Foglalózásra Vásárlónak bármikor lehetősége van az alábbi módon. Havonta maximum 7 db I. osztály 3 db II. osztály és 3 db III. osztályban van mód pozíció elhelyezésére. Amennyiben vásárlónak már nyitott a IV. V. és VI. osztály is, abban az esetben havonta 1 db pozícióval indulhat ezekben a felsőbb osztályokban is. Tehát befizetéssel történő foglalózás havi maximum értéke Vásárló regisztrációját követően 860 €, (I. osztály 7 db., II. osztály, 3 db., III. osztály 3 db) a későbbiekben, a felsőbb osztályokban való részvételnél 7.880 € (IV. osztály 1 db., V. osztály 1 db, VI. osztály 1 db). Vásárlónak Web Irodájában lévő Jutalék vagy Vásárlói számláról történő foglalózása nincs a fentiek szerint meghatározva, azt saját belátása szerint végezheti el.

Vásárlási utalvány részértékének megfizetése, az utalvány foglalózása:
Olyan kiadásokra, amelyek nagyobb értékűek, mint házvásárlás, házépítés, átépítés, üdülés, gépkocsi vásárlás, vagy karácsonyi ajándékok vásárlása, tehát olyan vásárlásokra, amelyek nem azonnal történnek meg, hanem Vásárló csak tervezi őket a jövőben, lefoglalózhatja a vásárlási utalványokat a Fortrina Rendszerben. Azaz a vásárlási utalvány értékének csak egy részét fizeti ki, mely jogilag foglalónak minősül a Ptk. vonatkozó rendelkezései értelmében.

Az utalvány foglalózásával Vásárló kifejezi a Fortrina Partnereknél tervezett vásárlási szándékát és ez iránt elkötelezettséget vállal. A foglaló értékét készpénzben nem igényelheti vissza, azt kizárólag kiegészítheti egy termék, vagy szolgáltatás kifizetésére szánt utalvány teljes értékére. Tehát az utalvány foglalózásával Vásárló elkötelezi magát a vásárlásra, a Partner és a Fortrina pedig biztos lehet afelől, hogy Vásárló előbb, vagy utóbb a foglalóra szánt összeget levásárolja valamelyik Partnernél, ezzel jutalékot termelve a Fortrina -nak és Vásárló Ajánlóinak, valamint visszatérítéseket, árengedményeket termelve saját magának.

A vásárlási utalvány foglalózása és foglalójának kifizetése után Vásárló jogosult a Takarékszámlájára a foglaló értékével megegyező összeg jóváírására, mely a foglaló összege által meghatározott Fortrina -

Osztályban egy Pozíció megszerzésére és elhelyezésére ad lehetőséget. A Takarék-számlán a foglalózás során a foglaló értékével megegyező összeg jóváírása automatikusan történik, mint ahogy annak a levonása is, ha Vásárló megszerzi az adott Osztályban a Pozíciót. Mivel különböző nagyságrendű vásárlásokat bonyolíthatnak Vásárlók a Fortrina - Rendszerben, ezért az egyes Osztályokban különböző foglaló értékek kerültek meghatározásra.

Mivel a vásárlások által elért árengedményekből és a tervezett vásárlási szándék iránti elkötelezettség jeléül letett utalvány foglalózással ugyanolyan típusú Pozíciók keletkeznek, ezért egy Pozíció megszerzéséhez ugyanolyan Takarék-számla egyenleg szükséges, mint amekkora vásárlási utalvány foglaló érték.

Vásárlói foglaló értékek

Pozíció osztály

Foglaló érték

I.

20 €

II.

60 €

III.

180 €

IV.

540 €

V.

1620 €

VI.

4860 €

A Fortrina - Osztálynak megfelelő foglaló fizetésnél, a lefoglalózott utalvány kiegészítése bármikor lehetséges, nincs időkorlát. Így a foglaló összege bármikor felhasználható vásárlásra, amennyiben kiegészítésre kerül a teljes utalvány értékre. A foglaló összege, arányosan részletekben és egészében is felhasználható az utalvány kiegészítése során, függően a kívánt utalvány teljes értékétől.

Példa:
Utalvány foglalózás értéke: 20 €
Partner árengedménye ahol a rész-, vagy teljes utalványérték beváltásra kerül: 10%
Teljes utalvány érték: 400 €
Az igényelt rész-utalvány értéke: 40 €
A rész-utalvány érték és a teljes utalvány érték aránya: 40 € / 400 € = 0,1 Azaz az igényelt rész-utalvány 10%a a teljes utalvány értéknek.
Ezért a foglaló teljes értékéből 10% kerülhet felhasználásra a rész-utalvány rendelése során: 20 €-ból 2 €

A 2 € foglalóból vett összeget 38 €-val szükséges kiegészíteni, hogy átvehető legyen a 40 €-os rész-utalvány. A foglaló összegéből megmaradt a 90 %, azaz 18 €, mely egy, vagy több jövőbeni rész-utalvány kifizetése során felhasználható a fentiek szerint.

Ha a lefoglalózott utalvány felhasználásra kerül az utalvány kifizetésekor, akkor az utalvány kiállítása, vagy megrendelése során már újabb árengedmény nem íródik jóvá a Takarék-számlán, hiszen az már megtörtént akkor, amikor Vásárló az utalványt lefoglalózta!

Kereskedelmi árengedmény:
A Partnereknél történő vásárlásoknál, vagy szolgáltatások igénybevételekor, minden alkalommal, Vásárlónak egy úgynevezett árengedménye keletkezik. Ez a kereskedelmi árengedmény elszámolásra kerül a Fortrina Rendszeren belül.

A Fortrina minden Partnerrel szerződésben megállapodott egy jutalékban, melynek a Közvetítő és Partneri támogatás költségének levonása után fennmaradó része megfelel a kereskedelmi árengedménynek. A kereskedelmi árengedmény mértéke a Támogatói költség levonása után (bruttó árengedmény 10%-a) Partnerenként a Fortrina Weboldalon (www.fortrinaltd.com), a Partnerek résznél megtalálható.

A kereskedelmi árengedményből a Vásárlói- és Meghívói visszatérítések kerülnek kifizetésre közvetlenül

Vásárlóknak a Jutalékszámláikra, a maradék árengedmény pedig Vásárló Takarékszámlájára könyvelődik, amelynek megfelelő egyenlege után Vásárló a Fortrina - Rendszerben Pozíciókat szerezhet az első három Osztályba (I. II. III.), valamint a IV. V. és VI. osztályokban, amennyiben arra már jogosult.
A IV. V. és VI. Osztályba csak az előző Osztályból kerülhet be Vásárlónak Bónusz Pozíciója. Tehát a IV. V. és VI. osztályokba Vásárló nem szerezhet árengedményből vagy foglalózásból Pozíciókat. Erre csak abban az esetben van lehetősége, ha már ezekben az osztályokban van pozíciója.

Az egyes Fortrina - Osztályokban a Pozíciók értéke:

Pozíció megszerzéséhez szükséges Takarék Számla egyenlege

Pozíció osztály

Takarék Számla egyenlege

I.

20 €

II.

60 €

III.

180 €

Pozíciók értéke a IV. V. és VI. osztályban

Pozíció osztály

Pozíció értéke

IV.

540 €

V.

1620 €

VI.

4860 €

Vásárló a Jutalék-, és Takarék-számláit és az azokra való könyveléseket, egyenlegeiket nyomon követheti a személyes Web Irodájában.

Vásárlói és Meghívói visszatérítés:
Vásárló a Partnereknél lebonyolított saját vásárlásai után, a bruttó vásárlási érték árengedményének a 18%-át Vásárlói visszatérítésként, minden további feltétel nélkül visszakapja a Fortrina -tól.

Példa:
Partner árengedménye: 10%,
a vásárlási érték: 1000 €,
az árengedmény értéke: 100 €,
a vásárlói visszatérítés: 18 €.

A Vásárlói visszatérítés Vásárló Jutalékszámláján íródik jóvá, a Fortrina Utalványok megrendelésekor.

Vásárló Instruktora, az Instruktor Instruktora, az Instruktor Instruktorának az Instruktora és az Ő Instruktora (négy szinten felfelé) Vásárló vásárlásai után, a bruttó vásárlási érték árengedményének az 4,5%-4,5%-4,5%-4,5%-át Meghívó visszatérítésként, minden további feltétel nélkül megkapják a Fortrina -tól.

Példa:
Partner árengedménye: 10%,
a vásárlási érték: 1000 €,
az árengedmény értéke: 100 €,
a Meghívói visszatérítések:
4 x 4,5 €.

A Meghívói visszatérítések Instruktorok Jutalékszámláin íródnak jóvá, a Fortrina - Utalványok megrendelésekor.

Vásárlói- és Meghívói visszatérítések kizárólag a partneri forgalom létrejöttével keletkeznek, tehát vásárlási utalvány foglalózással nem. Az utalvány foglalózással még nem keletkezik a Partnernél forgalom, csak akkor, ha a foglaló értékét kiegészíti a teljes utalvány értékre Vásárló és fizet a Fortrina - Utalvánnyal.

A fenti visszatérítések és a Fortrina jutaléka (Vásárló vásárlásai után, a bruttó vásárlási érték árengedményének a 10 % -a) után fennmaradó árengedmény (azaz a teljes árengedmény 50%-a) Vásárló Takarék-számlájára kerül jóváírásra, amely meghatározott értéke után Vásárló Pozíciókat szerezhet a Fortrina - Rendszerben az I. II. vagy III Osztályokban, valamint a IV. V. és VI. osztályokban, amennyiben arra már jogosult.

Támogatói költség: Közvetítői jutalék, Reklám hozzájárulás és Partneri támogatás

Vásárlónak lehetősége van arra, hogy kedvezményt adó Partnereket hívjon meg a Fortrina Vásárlói Közösségbe. Ezért a tevékenységéért kiemelkedő Közvetítői jutalékban részesül az alábbiak szerint.
Vásárló által meghívott Partnernél minden Fortrina Rendszerhez regisztrált Vásárló által lebonyolított vásárlás után - a szerződésben meghatározott - bruttó vásárlási érték árengedményének a 2,5 % -át Közvetítő Vásárló megkapja a jutalék számlájára minden további feltétel nélkül.

Példa:
Partner szerződésben megadott árengedménye: 10%,
a vásárlási érték: 1000 €,
a Közvetítői jutalék: 2,5 €,
a Reklám hozzájárulás: 2,5 €,
a Partneri támogatás:
5 €.

A Közvetítői jutalék Közvetítő Vásárló Jutalékszámláján íródik jóvá.
A Partneri támogatás adott Partner Web Irodájában a Takarék Számláján kerül jóváírásra, amely
meghatározott értéke után Partner Pozíciókat szerezhet a Fortrina Rendszerben az I. II. vagy III Osztályokban, valamint a IV. V. és VI. osztályokban, amennyiben arra már jogosult.

Pozíciók a Fortrina Rendszerben:
Amennyiben Vásárló Takarék-számlájának egyenlege eléri a minimum 20 €-ot, abban az esetben a
Fortrina Rendszerben úgynevezett „Pozíció"t szerezhet, és azt elhelyezheti a Pozíció Osztályának megfelelő személyes fájában. Ugyanilyen Pozíciót szerezhet Vásárló akkor is, ha vásárlási utalványt foglalóz le.
Pozíciót kizárólag „szerezni" lehet a Partnereknél történő vásárlásokon keresztül, vagy a Partnereknél a jövőben történő vásárlásra való elkötelezettség kinyilvánításával, azaz utalvány foglalózással, az előzőek szerint.
Tehát Pozíciót pénzért, vagy bármilyen más ellenszolgáltatásért közvetlenül megvásárolni NEM lehetséges a Fortrina Rendszerben!
A Pozíció feljogosítja Vásárlót különböző jutalék típusok és különböző úgynevezett Bónusz - Pozíciók megszerzésére. Ezek mértékét, feltételeit ezen melléklet végén szereplő táblázatok tartalmazzák. Vásárlói visszatérítések, Meghívói visszatérítések, árengedmények megszerzéséhez nem szükséges Pozícióval rendelkeznie Vásárlónak.
A Fortrina Rendszerben szerzett Pozíciók egymáshoz kapcsolódnak.
Amennyiben Vásárló rendelkezik legalább egy darab Pozícióval, abban az esetben a Pozíció mögé újabb megszerzett pozíciókat helyezhet el.

Pozíciók osztályonkénti sorszámai

Pozíció osztály

Pozíció sorszáma

I.

I.0001

II.

II.0001

III.

III.0001

IV.

IV.0001

V.

V.0001

VI.

VI.0001

A Pozíciók elhelyezése:
A Fortrina egy nemzetközi bináris fát hozott létre Vásárlói számára.
Vásárló első Pozíciója minden Fortrina Osztályban az Instruktora (Meghívó, aki a Fortrina -t ajánlotta) által, vagy Instruktor Instruktora, stb. által, illetve 1 hét eltelte után, segítségképpen a Fortrina Rendszer által kerül elhelyezésre Instruktor személyes fájába, az első Pozíciójától kiindulva, a fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre. A fa egyensúlyi állapota annyit jelent, hogy a bináris rendszerben a fa mindkét ágán ugyanannyi darab Pozíció szerepel.

Pozíció szerzése bármely országban lévő Partnerhez történő vásárlási utalvány foglalózással, vagy bármely országban megvalósult vásárlás után, a Takarék-számlára jóváírt összegekből lehetséges.

Egy Pozíció alá minden esetben csak kettő (felülre egy, és alulra egy) újabb Pozíció helyezhető el. A még el nem helyezett Pozíciók „várólistás" Pozícióként szerepelnek a Fortrina Rendszerben, alájuk Vásárló elhelyezhet további Pozíciókat, de Instruktorának a saját és Vásárló érdekében haladéktalanul (legkésőbb 1 héten belül) el kell helyeznie a saját fájába ezeket a várólistás Pozíciókat, ellentétes esetben erről a Fortrina Rendszer automatikusan gondoskodik. A várólistás Pozíciók keletkezéséről és azok elhelyezésének szükségességéről Instruktorok értesítést kapnak. Egy Pozíció elhelyezése után annak helyét megváltoztatni már nem lehetséges, ezért a Pozíció elhelyezésekor Vásárlónak körültekintően kell eljárnia. A Fortrina semmilyen felelősséget nem vállal a nem ideális helyre elhelyezett Pozíciókból keletkező, Vásárlót ért károkért. A Fortrina Rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a Pozíciókat a Rendszer helyezze el automatikusan Vásárló helyett. Ez az opció Vásárló személyes Web Irodájában alap beállításként szerepel. Ettől eltérő beállításokat Vásárlónak a személyes Web Irodájában a Beállítások és a Pozíció elhelyezése menüpontok alatt kell beállítani. Az automatikus Pozíció elhelyezés esetén Vásárló kiválaszthatja, hogy a Rendszer melyik pozíciótól (melyik Vásárló első Pozíciójától) kiindulva helyezze el a pozíciót. Ha a Fortrina első Pozíciójától kiindulva helyezi el a Rendszer a Pozíciót, akkor a Pozíció a fában balról jobbra és fentről lefelé az első üres Pozíció-helyre kerül elhelyezésre. Ha Vásárló első Pozíciójától kiindulva helyezi el a Rendszer a Pozíciót, akkor az a személyes fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerül elhelyezésre.

Minden további elhelyezést Vásárló, illetve automatikus elhelyezés esetén, segítségképpen, a Fortrina Rendszer végez.
A Fortrina semmilyen felelősséget nem vállal az automatikus elhelyezés miatt keletkező, Vásárlót ért károkért.
A Pozíciók megtekinthetők, kereshetők és elhelyezhetők (amennyiben még nem történt meg az elhelyezésük) Vásárló személyes Web Irodájában.

Fortrina Bónusz - Pozíciók:
(lásd.: ezen melléklet végén lévő Pozíció jutalék és Bónusz - Pozíció táblázatokat)

Vásárló az egyes jutalék típusokon felül úgynevezett „Fortrina Bónusz - Pozíciókat" kaphat a Fortrina típusú Pozíciók és Fortrina Bónusz - Pozíciók után.
A Fortrina lehetővé teszi, hogy a Bónusz - Pozíciókat, típustól függően, Vásárló szabadon elhelyezze bármelyik szabad Pozíció-helyre.
A Bónusz - Pozíciók a bináris-fába a Pozíciókhoz azonos módon kapcsolódnak és a felettük álló Pozíciók darabszámát azonnal megnövelik.
A Bónusz - Pozíció a bináris fában teljes értékű Pozícióként funkcionál, tehát a jutalékok keletkezése és értéke minden Pozíció esetén azonos.

A Bónusz Pozíciók osztályonkénti sorszámai

Pozíció osztály

Bónusz Pozíció sorszáma

I.

I.B.0001

II.

II.B.0001

III.

III.B.0001

IV.

IV.B.0001

V.

V.B.0001

VI.

VI.B.0001

A két különböző Bónusz - Pozíció szerzése és elhelyezése a bináris-fában az alábbiakban részletezett feltételekkel történik:

Nemzetközi Fortrina Bónusz - Pozíció:
A Fortrina a Nemzetközi Bónusz - Pozíció a nemzetközi bináris fa első Pozíciójától kiindulva, balról jobbra és fentről lefelé az első üres Pozíció-helyre kerül elhelyezésre. Ezáltal a bináris-fa eleje folyamatosan és automatikusan feltöltődik Nemzetközi Bónusz Pozíciókkal.

Személyes Fortrina Bónusz - Pozíció:
A Személyes Bónusz - Pozíciót, a Pozíció tulajdonosa szabadon elhelyezheti a fájába.
Az automatikus Pozíció elhelyezés esetén Vásárló kiválaszthatja, hogy a Rendszer melyik Pozíciótól
(Rendszer első Pozíciójától, vagy Vásárló első Pozíciójától vagy valamely Vásárló bármelyik Pozíciójától) kiindulva
helyezze el a Személyes Fortrina Bónusz-pozíciót. Ha a Fortrina Rendszer első Pozíciójától kiindulva helyezi el a Rendszer a Személyes Fortrina Bónusz-pozíciót, akkor a Pozíció a binárisfában balról jobbra és fentről lefelé az első üres Pozíció-helyre kerül elhelyezésre. Ha Vásárló első Pozíciójától kiindulva, vagy valamely Vásárló bármely Pozíciójától helyezi el a Rendszer a Személyes Fortrina Bónusz - Pozíciót, akkor az a személyes fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerül elhelyezésre.
Az automata alapbeállítás: minden esetben Vásárló első Pozícióját Ajánlója helyezi el, a további pozíciók Vásárló személyes fájának egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerülnek elhelyezésre.
A Fortrina Bónusz - Pozíciók után nem keletkeznek Karrier jutalékok, valamint Karrier Egységek.

A Személyes Fortrina Bónusz Pozíciók átlépése egy magasabb, vagy alacsonyabb Osztályba:
Az átlépések újabb Személyes Bónusz Pozíciókként számítanak az adott Osztályban, amelybe átléptek. Az átlépésekhez szükséges Pozíció darabszámokat ezen melléklet végén lévő Pozíció jutalék és Bónusz Pozíció táblázatok tartalmazzák.

Az átlépések során létrejött Bónusz Pozíciókból származó jutalékok és Bónusz Pozíciók az adott magasabb, vagy alacsonyabb Osztályban lévő Pozíciók után járó Pozíció jutalékokkal megegyeznek. A Személyes Fortrina Bónusz Pozíciók esetén, ha nem rendelkezik Vásárló saját Pozícióval a magasabb, vagy az alacsonyabb Osztályban, akkor az Instruktora, vagy Instruktor Instruktora, stb. helyezheti el azt.
Az átlépésnél (magasabb, vagy alacsonyabb Osztályban is) a Bónusz Pozíciót, a Pozíció tulajdonosa szabadon elhelyezheti a fájába, az adott Osztályban lévő bármelyik üres Pozíció-helyre.
Az automatikus Pozíció elhelyezés esetén a fentebb leírtak szerint.
Fontos tudni, hogy a Web Iroda alap beállítása automata Pozíció elhelyezésre van állítva!

Pozíció jutalékok:
(lásd.: ezen melléklet végén lévő Pozíció jutalék és Bónusz Pozíció táblázatokat)
A bináris-fa mindkét oldalán (felül-alul) lévő Pozíciók megszámolásra kerülnek, Vásárló saját és az általa ajánlott Vásárlók Pozícióival, valamint a fában lévő Bónusz-pozíciókkal együtt. Az első Pozíció jutalék fizetése akkor történik meg a Fortrina Pozíciók esetében, ha mindkét oldalon legalább egy-egy darab Pozíció szerepel. Pozíció jutalék kifizetésének a feltétele a megfelelő darabszámú Pozíciók megléte Vásárló fájában, melyet ezen melléklet végén szereplő táblázatok tartalmaznak.

A Fortrina a Vásárlót arra motiválja, hogy a fája mindkét oldalán azonos darabszámú Pozíciókkal rendelkezzen, így egy szimmetrikus, egyensúlyban lévő fát építsen fel. Az egyensúlyban lévő fa generálja a legmagasabb és legtöbb Pozíció jutalékot.
A Pozíció jutalékok Vásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá a megfelelő Pozíció darabszámok elérésekor.
A különböző Fortrina Osztályokban különböző értékű Pozíció jutalékok keletkeznek Vásárlónak.
Amennyiben egy Pozíció többet már nem termel jutalékot és Bónusz Pozíciót, abban az esetben a „Feltöltött" elnevezést kapja. A feltöltött státuszhoz szükséges Pozíció darabszámokat ezen melléklet végén lévő táblázatok tartalmazzák.
Pozíció jutalékok kizárólag személyes, saját vásárlásokból is keletkezhetnek. Ehhez nem szükséges a Fortrina –t új Vásárlóknak továbbajánlani.

Vásárlási utalvány rendelés során felhasználható Pozíció jutalékok:
Amennyiben Vásárló fájában az

- Fortrina Osztályban 15-15 darab, 30-30 darab Pozíció, a
- Fortrina Osztályban 15-15 darab, 27-27 darab Pozíció, a
- Fortrina Osztályban 15-15 darab, 24-24 darab Pozíció, a

IV.-V. Fortrina Osztályban 15-15 darab, 22-22 darab Pozíció, a
VI. Fortrina Osztályban 18-18 darab Pozíció szerepel a bináris-fa mindkét oldalán (felül-alul), akkor Vásárló, vásárlási utalványban felhasználható Pozíció-jutalékra jogosult, melynek értéke a Vásárlói számlán íródik jóvá.
A Vásárlói számlán lévő összegekből kizárólag a Fortrina Partnereknél beváltható Fortrina Online
Utalvány vagy Partneri Utalvány rendelhető, de annak megrendelése nem kötelező. A Vásárlói számlán rajta maradnak a jóváírt összegek mindaddig, amíg azokat Vásárló el nem költi utalvány rendelésre vagy foglalózásra.

Az egyes osztályokban megszerezhető, Vásárlói számlára könyvelődő összegek

Pozíció osztályok

A vizsgált Pozíció mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Pozíciók darabszáma (felül/alul)

Pozíció jutalék a Vásárlói számlára

I.

15/15

20 €

I.

30/30

133 €

II.

15/15

60 €

II.

27/27

390 €

III.

15/15

180 €

III.

24/24

1170 €

IV.

15/15

500 €

IV.

22/22

3500 €

V.

15/15

1500 €

V.

22/22

10500 €

VI.

18/18

24000 €

41953 €

Kedvezmény Alap Pozíció
A Fortrina bináris fában Kedvezmény Alap Pozíciók keletkezhetnek, melyek további kedvezményeket biztosítanak a Vásárlók részére. A Kedvezmény Alap Pozíciók 100 egységenként alakulnak ki a rendszerben. A Pozíciók teljes értéke – feltöltődés esetén készpénz és utalvány érték – elkülönítésre kerül.
Ezzel biztosítja a Fortrina a vásárlók részére a kedvezményeket azoknál a Partnereknél, akik a kezdetekkor még nem vagy kevés kedvezményt biztosítanak. (pl.: közüzemi számlák, kártya feltöltése esetén jóváírt kedvezmények)
A Kedvezmény Alap Pozíciók mindig az I. osztályba kerülnek kiosztásra az aktív Vásárlók között az alábbiak szerint. Kedvezmény Alap Pozíciót az a Vásárló kap, aki a rendszerben az aktuális 100ik egységet generálta. (100, 200, 300 és így tovább)
A Kedvezmény Alap Pozíciónál keletkezett Bónusz ahhoz a Vásárlóhoz kerül, aki segítségével adott Kedvezmény Alap Bónusz Pozíció kialakult.
Tulajdonságai megegyeznek a Fortrina Pozíciókkal.
Vásárlónak lehetősége van elhelyezni a Kedvezmény Pozíciót, bármelyik üres pozíció helyre. A Kedvezmény Alap Pozíció elhelyezéséért (fogadó pozíció), valamint a Kedvezmény Alap Pozícióhoz való elhelyezésért (alsó-felső ág közvetlenül-záró pozíciók), azaz, ezen pozíció támogatásáért jutalék íródik jóvá.

Kedvezmény Alap Pozíció támogatása

Pozíció osztály

Támogatás

I.

1 €

II.

4 €

III.

12 €

IV.

36 €

V.

108 €

VI.

300 €

Meghívói jutalék és Meghívói jutalék különbség: (lásd.: lentebb a táblázat)
Vásárló egy úgynevezett Meghívói jutalékra jogosult az általa meghívott, közvetlen Vásárlók ajánlása miatt.
Vásárló egy úgynevezett Meghívói jutalék különbségre jogosult a csoportjában lévő, de nem általa meghívott, közvetett Vásárlók után.
A Meghívói jutalék Vásárló csoportjába tartozó, közvetlen általa meghívott Vásárlók Pozíció jutalékának, az alábbi Meghívói jutalék táblázat által meghatározott százaléka, mely nagyságát Vásárló Karrier Szintje határozza meg.
A Meghívói jutalék különbség Vásárló csoportjába tartozó, közvetett (nem általa meghívott) Vásárlók Pozíció jutalékának, az alábbi Meghívói jutalék táblázat által meghatározott százalékok különbözete.

Meghívói jutalék és Meghívói jutalék különbség

Karrier szintek

Meghívói jutalék a Pozíció jutalék százalékában

Meghívói jutalék különbség a Pozíció jutalék százalékában

1. Karrier szint

7%

0%

2. Karrier szint

10%

3%

3. Karrier szint

13%

3%

4. Karrier szint

16%

3%

5. Karrier szint

19%

3%

6. Karrier szint

22%

3%

7. Karrier szint

25%

3%

Meghívói jutalék különbség csak akkor keletkezik, ha Vásárló és az általa meghívott Vásárló, (akinek a csoportjába tartoznak az előbbi Vásárló közvetett Vásárlói) között Karrier Szintben van különbség.
A Meghívói jutalék különbség a fenti két Vásárló Karrier Szintjéhez tartozó Meghívói jutalék különbsége. A Meghívói jutalékok és jutalék különbségek Vásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá az aktuális Pozíció jutalék keletkezésekor.

Karrier Egységek a Fortrina Rendszerben:
Vásárló által a Fortrina Rendszerben lebonyolított vásárlásai, egyéni forgalma, illetve az általa közvetlenül, vagy közvetve meghívott Vásárlók forgalma és így a Fortrina Rendszerben kifejtett ajánlói, támogatói, gondozói és oktatói eredményességének objektív, a Rendszerben lévő Vezetőktől független, mérésére a Fortrina úgynevezett Karrier Egységeket alkalmaz. A Karrier Egységek darabszáma meghatározza Vásárló Karrier Szintjét a Rendszerben, ami pedig meghatározza a különböző, neki járó jutalékok mértékét.

Amennyiben Vásárló csoportjába tartozó közvetlen Vásárlók Fortrina Pozíciót szereznek a Rendszerben, akkor Vásárló a lentebbi Pozíció-egységérték táblázatban szereplő, a Pozíció Osztályától függő Saját Egységeket kap, melyek a Karrier jutalékának és a Karrier Szintjének az alapját fogják képezni.

Amennyiben Vásárló csoportjába tartozó közvetett Vásárlók Fortrina Pozíciót szereznek a Rendszerben, akkor Vásárló a lentebbi Pozíció-egységérték táblázatban szereplő, a Pozíció Osztályától függő Csoport Egységeket kap, melyek a Karrier jutalék különbségének és a Karrier Szintjének az alapját fogják képezni.

Pozíció egységérték

Pozíció osztály

1 db Pozíció Karrier Egység értéke

I.

1

II.

2

III.

5

IV.

15

V.

45

VI.

135

A keletkezett, megvalósult forgalom, vagy a jövőben keletkező, de már utalvány foglalózással lefixált, garantált jövőbeli forgalom kiinduló pontja alapján megkülönböztetésre kerültek az alábbi Karrier Egység típusok:

Saját Egységek:
Vásárló „Saját Egység"-ei mindazok a Karrier Egységek, amelyek Vásárló által közvetlenül meghívott Vásárlók, vásárlási utalványaira befizetett foglalói által, vagy az Ő árengedményeikből létrejött Pozíciók után keletkeznek. Vásárló saját nevére szóló, saját vásárlói azonosítójához tartozó Pozíciók Vásárlónak nem számítanak Egységként. Azokat az egy szinttel feljebb lévő Vásárló (azaz Instruktora, Ajánlója) kapja meg Saját Egységként. A Saját Egységek halmozódnak.

Csoport Egységek:
Vásárló „Csoport Egység"-ei mindazok a Karrier Egységek, amelyek Vásárlóhoz közvetett módon tartozó Vásárlók vásárlási utalványaira befizetett foglalói által, vagy az Ő árengedményeikből létrejött Pozíciók után keletkeznek. A Csoport Egységek évente nullázódnak.

Összes Egységek:
A Saját Egységek és a Csoport Egységek összege.

Karrier Szintek a Fortrina Rendszerben:
A Fortrina Rendszerben Vásárló által összegyűjtött Összes Egységeknek a száma és a szintekhez szükséges minimális Saját Egységeknek a száma határozza meg a Rendszerben lévő Karrier Szintjét Vásárlónak az alábbi táblázat szerint.

Karrier Szintek

Karrier Szintek

A Karrier szintekhez szükséges egységek

Saját Egység

Összes Egység

1. Karrier szint

0

0

2. Karrier szint

50

300

3. Karrier szint

100

1.000

4. Karrier szint

300

3.000

5. Karrier szint

1.000

10.000

6. Karrier szint

1.500

30.000

7. Karrier szint

2.000

80.000


Vásárló saját- és csoportjának eredményeit mindig az egy évben újonnan keletkezett Pozíciók után járó Egységek összessége adja.

Egy év alatt a januártól decemberig tartó időszakot kell érteni, azaz adott év január 01 és december 31. Az egy éven belül keletkezett Csoport és Saját Egységek az éven belül folyamatosan összeadódnak, míg a következő év elején a Csoport Egységek teljes egészében nullázódnak. A Saját Egységek nem nullázódnak. Tehát egy elszámolási év induló Egysége Vásárló regisztrációja óta addig megszerzett Saját Egységével egyenlő.

Az új Pozíciók utáni Egységek és jutalékok azonnal elszámolásra kerülnek a Fortrina Rendszerben, tehát Karrier Szint lépésre azonnal lehetőség van, mert a Fortrina IT rendszere automatikusan elvégzi.

A Karrier Szint váltás időpontjáig az Egységek az alacsonyabb Karrier Szinthez tartozó jutalékokkal vannak elszámolva. Az Egységek jóváírásának a feltétele, hogy a Pozíció bekerüljön, azaz elhelyezésre kerüljön az aktuális Osztály bináris-fájába, melynek alapvető feltétele a Pozícióhoz szükséges árengedmény beérkezése a Fortrina bankszámlájára és annak könyvelése a Rendszerbe, vagy utalvány foglaló esetén annak értékének a Web Irodán keresztüli kifizetése.

A Karrier Szintek elérése az Egységek miatt teljesen objektív szempontok alapján történik. Szubjektív döntés, így a Rendszerben lévő Vezetők véleménye nem kerül figyelembe vételre a Karrier Szintek elérésénél.

A Fortrina Rendszerben elért Karrier Szintek meghatározzák Vásárló jutalék szintjét, és a Rendszerhez csatlakozott más Vásárlók által a munkájának, teljesítményének, személyiségének megítélését, elismertségét.

A Karrier Szint lépéshez szükségessége minimális Saját Egységek száma:
Vásárló közvetlen ajánlói- és támogatói tevékenységének az ösztönzésére, az egyes Karrier Szintekhez szükséges Egységekből meghatározott darabszámú Saját Egységekre van szükség. A 2. Karrier Szint eléréséhez szükséges 300 Összes Egységből minimum 50 Saját Egységgel kell rendelkeznie Vásárlónak.

A 3. Karrier Szint eléréséhez szükséges 1000 Összes Egységből minimum 100 Saját Egységgel kell rendelkeznie Vásárlónak.
A 4. Karrier Szint eléréséhez szükséges 3000 Összes Egységből minimum 300 Saját Egységgel kell rendelkeznie Vásárlónak.
Az 5. Karrier Szint eléréséhez szükséges 10000 Összes Egységből minimum 1000 Saját Egységgel kell rendelkeznie Vásárlónak.
A 6. Karrier Szint eléréséhez szükséges 30000 Összes Egységből minimum 1500 Saját Egységgel kell rendelkeznie Vásárlónak.
A 7. Karrier Szint eléréséhez szükséges 80000 Összes Egységből minimum 2000 Saját Egységgel kell rendelkeznie Vásárlónak.

Karrier jutalék és Karrier jutalék különbség: (lásd.: lentebb a táblázat)
Vásárló egy úgynevezett Karrier jutalékra jogosult az általa meghívott, közvetlen Vásárlók képzése és támogatása miatt.
Vásárló Karrier jutalék különbségre is jogosult a csoportjában lévő, de nem általa meghívott, közvetett Vásárlók képzése és támogatása miatt.
Amennyiben Vásárló csoportjába tartozó közvetlen Vásárlók Fortrina Pozíciót szereznek a Rendszerben, akkor Vásárló a fentebbi egységérték táblázatban szereplő, a Pozíció Osztályától függő Saját Egységeket kap, melyek a Karrier jutalékának és a Karrier Szintjének az alapját fogják képezni.
Amennyiben Vásárló csoportjába tartozó közvetett Vásárlók Fortrina Pozíciót szereznek a Rendszerben, akkor Vásárló a Pozíció Osztályától függő Csoport Egységeket kap, melyek a Karrier jutalék különbségének és a Karrier Szintjének az alapját fogják képezni.
A Karrier jutalék Vásárló Saját Egységei után számítandó, Vásárló aktuális Karrier Szintjétől függően, a lentebbi Pozíció-érték táblázat alapján, oly módon, hogy a keletkező Saját Egységeket be kell szorozni az aktuális Karrier Szintjéhez tartozó értékkel.
A Karrier jutalék különbség Vásárló Csoport Egységei után számítandó, Vásárló aktuális Karrier Szintjétől és a közvetlen Vásárlója (akinek a csoportjába tartoznak az előbbi Vásárló közvetett Vásárlói) Karrier Szintjétől függően, a lentebbi Karrier-érték táblázat alapján, oly módon, hogy a keletkező Csoport Egységeket be kell szorozni az aktuális Karrier Szintjéhez tartozó értékek különbözetével.

Karrier jutalék és Karrier jutalék különbség

Karrier Szintek

Karrier jutalék 1 db
Saját Egység

Karrier jutalék különbség
1 db Csoport Egység

1. Karrier szint

0,6 €

0

2. Karrier szint

0,9 €

0,25 €

3. Karrier szint

1,2 €

0,23 €

4. Karrier szint

1,5 €

0,23 €

5. Karrier szint

1,7 €

0,23 €

6. Karrier szint

1,9 €

0,23 €

7. Karrier szint

2,1 €

0,23 €

A Karrier jutalékok és jutalék különbségek Vásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá az aktuális Pozíció elhelyezésekor.
Karrier jutalék különbség csak akkor keletkezik, ha a fenti két Vásárló között karrier szintben van különbség.
Amennyiben azonos Karrier Szintre kerülnek Vásárlók, azaz mindaddig, amíg nincs jutalékkülönbözet,
Instruktor nem jogosult semmilyen jutalék különbségre ajánlott Vásárlója és csoportja után, de az egységek jóváírásra kerülnek a számára. A Fortrina Rendszerben nincs lehetőség arra, hogy az Ajánlót megelőzzük.
Amennyiben Ajánló és Ajánlott Vásárlója egy Karrier Szintre kerülnek, úgy Ajánló csak Ajánlottja (közvetlen Vásárlója) után jogosult Karrier jutalékra.

Gépkocsi támogatás:
Amennyiben Vásárló eléri az 5. Karrier Szintet, vagy magasabbat, akkor jogosulttá válik az Autófinanszírozásra, melynek összege Egységenként 0,2 és 0,03 € attól függően, hogy Vásárló melyik Karrier Szinten van az alábbi táblázat alapján.

Személygépkocsi Támogatás

Karrier Szintek

Személygépkocsi támogatás – 1 db Egység

1. Karrier szint

0 €

2. Karrier szint

0 €

3. Karrier szint

0 €

4. Karrier szint

0 €

5. Karrier szint

0,2 €

6. Karrier szint

0,1 €

7. Karrier szint

0,03 €

A Személygépkocsi Támogatásnak a célja, hogy Vásárlók ösztönözve legyenek, egy, a Személygépkocsi- Fortrina Szerződésben rögzített szabályok szerint megvásárolt és fenntartott személygépkocsi üzemeltetésére. A gépjármű megvásárlása és a Személygépkocsi Támogatásból való fenntartása kizárólag a Fortrina jóváhagyásával és a Személygépkocsi- Szerződés aláírásával lehetséges.
A Vásárló által kiválasztott és a Fortrina által előzetesen jóváhagyott gépjármű hivatalos Fortrina gépjárművé való nyilvánításáig, a Személygépkocsi Támogatás összegei, úgynevezett „inaktív" Személygépkocsi Támogatás formájában íródnak jóvá a Jutalékszámlákon.
A Fortrina gépjárműveket az 5. Karrier Szintet elért Vásárlók vásárolhatják meg és azokat teljes egészében a Vásárlók tartják fenn, beleértve a bérleti-, vételi- és üzemeltetési költségeket. Az így üzemeltetett gépjárműveket a Fortrina semmilyen szerződéses-, vagy egyéb formában nem tartja fenn, azokat a
Fortrina semmilyen célra nem használja, így azok nem keletkeztetnek telephelyet a Fortrina -nak, de a Személygépkocsi Támogatással Vásárló jelentősen könnyíteni tudja a gépjárművel kapcsolatos anyagi terheit.
Ha Vásárló a Fortrina Személygépkocsi Szerződésben foglaltaknak megfelelően gépjárművet vásárol, akkor az addig felhalmozódott Személygépkocsi Támogatás teljes összege úgynevezett „aktív", kifizethető státuszba kerül, tehát készpénz Jutalék számláján azonnal megjelenik.
A Személygépkocsi Támogatást bizonyítottan, célhoz kötötten kell felhasználni.
Ha egy Személygépkocsi Támogatásra jogosult alatt egy másik, vele azonos Karrier Szinten lévő Személygépkocsi Támogatásra jogosult van, akkor a Támogatás során, a felső Vásárló forgalmába nem számít bele az alatta, azonos Karrier Szinten lévő Vásárló forgalma.

Ingatlan Támogatás:
Amennyiben Vásárló eléri a 6. Karrier Szintet, vagy magasabbat, akkor jogosulttá válik az Ingatlan Támogatásra, melynek összege Egységenként 0,5 – 0,3 € attól függően, hogy Vásárló melyik Karrier Szinten van az alábbi táblázat alapján.

Ingatlan Támogatás

Karrier Szintek

Ingatlan Támogatás – 1 db Egység

1. Karrier szint

0 €

2. Karrier szint

0 €

3. Karrier szint

0 €

4. Karrier szint

0 €

5. Karrier szint

0 €

6. Karrier szint

0,5 €

7. Karrier szint

0,3 €

Az Ingatlan Támogatásnak a célja, hogy Vásárlók ösztönözve legyenek, egy, az Ingatlan- Fortrina Szerződésben rögzített szabályok szerint megvásárolt és fenntartott ingatlan fenntartására. Az ingatlan megvásárlása és az Ingatlan Támogatásból való fenntartása kizárólag a Fortrina jóváhagyásával és az Ingatlan- Fortrina Szerződés aláírásával lehetséges.
A Vásárló által kiválasztott és a Fortrina által előzetesen jóváhagyott ingatlan hivatalos Fortrina ingatlanná való nyilvánításáig, az Ingatlan Támogatás összegei, úgynevezett „inaktív" Ingatlan Támogatás formájában íródnak jóvá a Jutalékszámlákon.
A Fortrina ingatlanokat a 7. Karrier Szintet elért Vásárlók vásárolhatják meg és azokat teljes egészében a Vásárlók tartják fenn, beleértve a bérleti-, vételi- és üzemeltetési költségeket. Az így megvásárolt ingatlanokat a Fortrina semmilyen szerződéses-, vagy egyéb formában nem tartja fenn, azokat a Fortrina semmilyen célra nem használja. Az Ingatlan Támogatással Vásárló jelentősen könnyíteni tudja az ingatlannal kapcsolatos anyagi terheit.
Ha Vásárló az Ingatlan- Fortrina Szerződésben foglaltaknak megfelelően ingatlant vásárol, akkor az addig felhalmozódott Ingatlan Támogatás teljes összege úgynevezett „aktív", kifizethető státuszba kerül és azonnal megjelenik Vásárló készpénz Jutalék számláján. Az Ingatlan Támogatást bizonyítottan, célhoz kötötten kell felhasználni.
Ha egy Ingatlan Támogatásra jogosult alatt egy másik, vele azonos Karrier Szinten lévő Ingatlan Támogatásra jogosult van, akkor a Támogatás során, a felső Vásárló forgalmába nem számít bele az alatta, azonos Karrier Szinten lévő Vásárló forgalma.

Jóváírások és a jutalékok átutalása
A Pozíció jutalékok, Karrier jutalékok, Ajánlói jutalékok, Bónusz Pozíciók, stb. jóváírása, a jogosultság keletkezésekor, a Fortrina Rendszerben azonnal megtörténik. Vásárló a személyes Web Irodájában bármikor lekérdezheti a fenti jutalékokat.
Vásárló minden héten, pénteken az elért jutalékairól értesítést kap rövid szöveges üzenetben (SMS-ben). Az SMS költségeiről a mindenkori Költség díjtáblázatban, illetve Hirdetményben tájékozódhat Vásárló. A keletkezett jutalékok (melyek a Jutalékszámlán kerülnek jóváírásra) Vásárló bankszámlájára történő átutalására kéthetente hétfőn, vagy ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő banki napon kerül sor, minden esetben két hét eltolódással.
Az átutalás csak akkor történik meg, ha Vásárló a személyes Web Irodájában a Beállítások menüpont alatt igényelte azt. Az átutalás költségeiről a mindenkori Költség díjtáblázatban, illetve Hirdetményben tájékozódhat.
Az átutalás csak abban az esetben történik meg, ha az átutalható összeg 40 €, vagy annál magasabb. Ez alatti összegek csak évente egyszer, az év végén kerülnek átutalásra.

A Működési Szabályzat átdolgozásának, módosításának a lehetősége és feltételei:
A Fortrina, amennyiben szükséges, bármikor átdolgozhatja, módosíthatja a fenti Működési Szabályzatot („Fortrina kedvezmények, karrierrendszer, jutalékok és bónuszok"), szem előtt tartva a mindenkori gazdasági és jogi keretfeltételeket.
Az átdolgozást nem lehet egyoldalúan Vásárló hátrányára megtenni, különös tekintettel a Működési Szabályzatban meghatározott Jutalékok, Jogok és egyéb előnyök vonatkozásában.
Kivételt képez ez alól a jogszabály változásából vagy hatósági határozatból eredő módosítási kényszer.
A módosított melléklet a www.fortrinaltd.com honlapon történő közzétételének időpontjától lép hatályba, és ezen időponttól kerül alkalmazásra.Pozíció jutalék és Bónusz Pozíció táblázatok Osztályonként a Fortrina Pozíciókra vonatkozóan

I.osztály, Fortrina Pozíció

Adott Pozíció mögött elhelyezkedő Pozíciók darabszáma.(alul- felül)

Pozíció jutalékok.

Pozíció jutalék a vásárlói számlára.

Bónusz Pozíciók

1/1

1 €

3/3

5 €

7/7

7 €

11/11

1 db Bónusz pozíció az

I. osztályba

12/12

10 €


15/15

20 € vásárlói számlára

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció az I. osztályba.

18/18

16 €


21/21

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció az I. osztályba.

24/24

21 €

1 db Bónusz Pozíció az I. osztályba

30/30

133 € vásárlói számlára


32/32

1 db Bónusz Pozíció a II. osztályba

Összesen:

60 €

153 € vásárlói számlára

II.osztály, Fortrina Pozíció

Adott Pozíció mögött elhelyezkedő Pozíciók darabszáma.(alul- felül)

Pozíció jutalékok.

Pozíció jutalék a vásárlói számlára.

Bónusz Pozíciók

1/1

4 €

3/3

15 €

7/7

21 €

11/11

1 db Bónusz Pozíció a II. osztályba

12/12

31 €


15/15

60 € vásárlói számlára

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a II. osztályba.

18/18

48 €


21/21

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a II. Pozíció osztályba.

23/23

63 €


24/24

1 db Bónusz Pozíció a II. osztályba

27/27

390 € vásárlói számlára


30/30

1 db Bónusz Pozíció a III. osztályba

Összesen:

182 €

450 € vásárlói számlára

III.osztály, Fortrina Pozíció

Adott Pozíció mögött elhelyezkedő Pozíciók darabszáma. (alul- felül)

Pozíció jutalékok.

Pozíció jutalék a vásárlói számlára.

Bónusz Pozíciók

1/1

12 €

3/3

45 €

7/7

63 €

11/11

1 db Bónusz Pozíció a III. osztályba

12/12

93 €


15/15

180 € vásárlói számlára

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a III. osztályba.

18/18

144 €


20/20

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a III. osztályba.

21/21

189 €


24/24

1170 € vásárlói számlára

1 db Bónusz Pozíció a III. osztályba

25/25

1 db Bónusz Pozíció a IV. osztályba

Összesen:

546 €

1350 € vásárlói számlára

IV.osztály, Fortrina Pozíció

Adott Pozíció mögött elhelyezkedő Pozíciók darabszáma. (alul- felül)

Pozíció jutalékok.

Pozíció jutalék a vásárlói számlára.

Bónusz Pozíciók

1/1

36 €

3/3

135 €

7/7

189 €

11/11

1 db Bónusz Pozíció a IV. osztályba

12/12

279 €


15/15

500 € vásárlói számlára

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a IV. osztályba.

18/18

432 €


20/20

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a IV. osztályba

21/21

567 €


22/22

3500 € vásárlói számlára


23/23

1 db Bónusz Pozíció azV. osztályba

Összesen:

1638 €

4000 € vásárlói számlára

V.osztály, Fortrina Pozíció

Adott Pozíció mögött elhelyezkedő Pozíciók darabszáma.(alul- felül)

Pozíció jutalékok.

Pozíció jutalék a vásárlói számlára.

Bónusz Pozíciók

1/1

108 €

3/3

405 €

7/7

567 €

11/11

1 db Bónusz Pozíció az V. osztályba

12/12

837 €


15/15

1500 € vásárlói számlára

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció az V. osztályba.

17/17

1296 €


18/18

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció az V. osztályba.

20/20

1701 €


22/22

10500 € vásárlói számlára


23/23

1 db Bónusz Pozíció a VI. osztályba

Összesen:

4914 €

12000 € vásárlói számlára

VI.osztály, Fortrina Pozíció

Adott Pozíció mögött elhelyezkedő Pozíciók darabszáma. (alul- felül)

Pozíció jutalékok.

Pozíció jutalék a vásárlói számlára.

Bónusz Pozíciók

1/1

300 €3/3

1200 €7/7

1700 €11/111 db Bónusz Pozíció a VI. osztályba

12/12

2500 €15/151 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a VI. osztályba.

16/16

3800 €17/171 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a VI. osztályba.

18/18


24000 € vásárlói számlára

1 db Nemzetközi Bónusz Pozíció a VI. osztályba.

19/191 db Bónusz Pozíció az I.II.III.IV. és az V. osztályba

Összesen:

9500 €

24000 € vásárlói számlára